SE FILM OM TILLIDSBASERET LEAN

Cases


LivingLean har skabt imponerende resultat i NCC gennem et halvårigt pilotprojekt om Tillidsbaseret Lean. Projektet har vist, at det via massiv medarbejderinddragelse er muligt, at skabe en væsentlig effektivisering, samtidig med at medarbejderne oplever, at det er sjovere at gå på arbejde.

 

 

 

Læs rapporten her.

Resultatet har vist følgende:

  • Byggetiden er reduceret mellem 25 % til 40 %, hvilket er markant også selvom gentagelseseffekten tages i betragtning. Faktisk blev den fulde gentagelseseffekt opnået betydeligt hurtigere end sædvanligt.
  • Spildet er reduceret fra 10 % til 50 % på varierende indsatsområder
  • Lønindtjeningen blandt de timelønnede er forbedret med op til 3 gange over den almindelige lønudvikling på pladserne
  • Trivslen er steget fra 4,0 til 4,4 på en skala, hvor 5 er højest.

 

Ledelsen i NCC Råhus har på baggrund af resultaterne besluttet at implementere Tillidsbaseret Lean på byggepladsen i Carlsberg Byen. Andre enheder er ligeledes gået i gang med konceptet i pilotprojekter. Denne udbredelse tog afsæt i et medlemsmøde i Lean Construction-regi, hvor nogle af de medarbejdere og ledere der deltog i udviklingsprojektet af Tillidsbaseret Lean fortalte omkring de positive erfaringer og resultater.

3F og Dansk Byggeri har sammen indstillet NCC Danmark til at modtage ProcesPrisen 2013 for projektet. Prisen uddeles af Boligfonden Kuben og Lean Construction DK.

Endvidere er der som et meget synligt resultat udarbejdet en Værktøjskasse, som bidrager til forankringen af konceptet. Samtidig skal værktøjskassen virke som opstartshjælp på nye byggepladser.HECO udvikler, producerer og sælger dieselmotorer, der optimerer driften i for eksempel motorer i containerskibe og tankskibe. Kurt fra LivingLean har i samarbejde med QRM Danmark gennemført en proces som bl.a. dannede baggrund for Tillidsbaseret Lean konceptet.

Resultatet:

– Mindre brandslukning
– ’Varer i arbejde’ reduceret med 60 %
– Forbedret leveringsevne
– Øget medarbejdertilfredshed

Resultatet af processen er imponerende. Læs resultatet og casen her.

Og klik her for at læse mere om resultaterne:

Resultaterne:

• Ro i produktionen:

Først og fremmest er det lykkedes at få ro på i fabrikken, der er ikke samme form for brandslukningskultur, når der er travlt. Delproduktioner er ligeledes forsvundet.

• Reduktion af pengebinding i varer i arbejde:

HECO har reduceret mængden af varer i arbejde massivt på trods af, at man har valgt at lægge flere råvarer på lager. Generelt er varer i arbejde reduceret med 60 % i løbet af det sidste år.

• Forbedret leveringsevnen

Samtidig med en rekordomsætning er leveringsevnen og leveringsikkerhed ligeledes blevet forbedret. Direktør Carsten Steffensen udtaler, at ”vi ringer eller skriver stort set aldrig til kunderne for at udsætte en levering, vi er kommet på forkanten og er gået i dialog med vores største kunder om ugentlige leveringer”, som er et plus for kunden leverandør.

• Øget medarbejdertilfredshed.

De opnåede forbedringer i vores planlægning har også givet vores medarbejder større jobtilfredshed. Alle her i huset er meget fokuseret på, at vi leverer til tiden, hvilket sker nu næsten 100 % af tiden.Vola er kendt for at levere god kvalitet, og netop kvaliteten var omdrejningspunktet i den Tillidsbaseret Lean proces som LivingLean indledte med Vola i 2014.

LivingLean løste følgende opgaver ifm. Tillidsbaseret Lean processen:

– Gennemførsel af Potentialemåling
– Standarder for ensartet kvalitet
– Udvikling af problemløsningsmodel
– Anerkendende ledelsesforløb
– Løbende ledelses sparring om bl.a. lederrollen, tavlemøder

Og klik her for at læse mere om resultaterne:

Vola er kendt for at levere god kvalitet, og netop kvaliteten var omdrejningspunktet i den Tillidsbaseret Lean proces som LivingLean indledte med Vola i 2014. For at kunne fastholde konkurrenceparametrene, skal kvaliteten fastholdes på et højt niveau. Vola har arbejdet med Lean i mange år, og har derfor allerede implementerede mange lean værktøjer. Gennemførsel af Potentialemålingen viste, at der var behov at udvikle standarder for ens vurdering af kvaliteten, ligeledes at der var behov for en forbedret problemløsning, samt at få de nye medarbejder ind i Vola kulturen.  Endvidere viste Potentialemålingen, at lederne kunne blive endnu bedre til at anerkende medarbejderne. Alle disse tiltag ville ifølge medarbejderne, bidrage til en styrket kvaliteten og gejsten i hverdagen.

LivingLean løste følgende opgaver ifm. Tillidsbaseret Lean processen:

– Gennemførsel af Potentialemåling
– Standarder for ensartet kvalitet
– Udvikling af problemløsningsmodel, der kan anvendes på alle niveauer
– Styrke tavlemøder
– Anerkendende ledelsesforløb
– Løbende ledelses sparring om bl.a. Anerkendelse, lederrollen, tavlemøder mv.

“Kombinationen af aktiviteterne og fokus på både det bløde og hårde har gjort, at vi har flyttet os meget!”

Gl. Vallerødvej 40, 2960 Rungsted Kyst. T: +45 4019 4898 / +45 2572 0350. - Følg os på LinkedIn eller Facebook.