LivingLean er specialiseret i at  sikre et godt samarbejde og en god organisering  i alle byggeriets faser, ligeledes sikrer vi, at der er et  godt flow (lean) i byggeprocesserne. Vil tilbyder den samme interne proces i organisationer. 

Vi er specialister i processer, hvor mennesker skaber værdi. Vores kompetencer omfatter psykologi, arbejdssociologi, systemisk projektledelse m.fl. Vi har derfor et stærkt fokus på processer, organisering og ikke mindst mennesker. 

Byggeri

Cases

Samarbejde øger flowet – i hele byggeforløbet 
Effektivitet, kvalitet og tillid – samtidig
Renovering: Spurvegården, Hvidovre
Case: Portland Towers, Nordhavn 

Intern udvikling

Cases

Optimering af interne arbejdsgange 
Digitalisering af virksomhed
Digitalisesring. Glarmestre Snoer og sønner A/S

  

 Raaschou Inventar