Ydelser

Samarbejde øger flowet – i hele byggeforløbet

Godt samarbejde kommer ikke af sig selv, det skal der arbejdes for. Det betyder, at du som bygherre skal stille krav til, at der udarbejdes en plan for samarbejdet – således at dette får det fornødne fokus og at der stille krav til at evt. uoverensstemmelser eller konflikter håndteres hurtigst muligt.

Godt samarbejde gennem alle byggeriets faser, er helt centralt for at få byggeriet i mål til rette tid og pris. Dette gælder både for hhv. bygherre, arkitekter, ingeniører i projekteringsfasen såvel som entreprenør og underentreprenører i den udførende fase. 

LivingLean tilbyder:

 • Samarbejdsworkshop for hhv. projekteringsteamet eller det udførende team
 • Samarbejdsmålinger som fastholder det aftalte – fx spilleregler om godt samarbejde
 • Løbende sparring med byggesagen nøglepersonerEffektivitet, kvalitet og tillid

Optimering af interne processer

(Praktisk udvikling af din organisation)

Mange virksomheder anvender ikke deres medarbejderes kompetencer fuldt ud. I nogle tilfælde skyldes det, at man har nogle uhensigtsmæssige arbejdsgange. I andre tilfælde skyldes det dårlige vaner og manglende forandringslyst blandt medarbejderne – vi gør, som vi plejer.

Ved at sætte medarbejdernes kompetencer fuldt i spil, opnår man både at få mere for lønkronerne; men også at få en større medarbejdertrivsel. Hvis man vil opnå dette, kræver det, at man fordomsfrit ser på sin organisering og har et overblik over sine arbejdsgange. Endvidere skal medarbejderne involveres i og committes til en ny måde at arbejde på. 

LivingLean tilbyder:

 • Potentialemåling, der viser, hvor det giver størst værdi at sætte ind
 • Kortlægning og optimering af centrale arbejdsgange – sammen med medarbejderne 
 • Kompetenceafdækning
 • Afdækning af nye rolle- og ansvarsområder sammen med ledelsen
 • Forandringsstøtte

Digitalisering af virksomheden

Digitalisering af virksomheden

De fleste virksomheder kan øge deres effektivitet og indtjening ved at digitalisere mange af deres interne arbejdsprocesser. Mange virksomheder oplever imidlertid, at de slet ikke får tilstrækkeligt ud af deres investering i digitaliseringen. Ofte forsøger man at digitalisere ineffektive og ikke-optimerede arbejdsgange- eller man trækker et standardsystem ned over kerneprocesserne uden brugerne involveres.

En succesfuld digitalisering kræver, at man på forhånd har set på sine arbejdsprocesser – og sammen med medarbejderne har optimeret dem. Dernæst skal digitaliseringen gennemføres sammen med medarbejderne, så den nye måde at arbejde på forankres undervejs.

LivingLean tilbyder:

 • Foranalyse med måling af vigtigste fokuspunkter
 • Kortlægning af forretningskritiske arbejdsprocesser via værdistrømanalyser
 • Hjælp til udpegning af forbedringspunkter
 • Organisatoriske implementering af det eller de valgte systemer
 • Forandringsstøtte under hele forløbet