Workshops og Sparring

Vores workshops er en kombination af teori, værktøjer, opgaver og cases. Det præcise indhold tilpasses naturligvis altid efter jeres behov og ønsker, så I får det maksimale udbytte. Indholdet gøres så anvendeligt som muligt, så I har konkrete værktøjer og handleplaner med hjem, til direkte implementering. Vores workshops varer fra ½-1 dag.


Workshop FOR LEDERE OG MEDARBEJDERE

Varighed: En 1/2 dag

I denne workshop gives der indblik i Tillidsbaseret Lean samt inspiration til en optimeringsproces i organisationen.

Læs mere om seminarets indhold her

Inden workshoppen:
Der udsendes et link til alle deltagere til udfyldelse af en online Potentialemåling (se mere her), som viser jeres nuværende situation samt hvilket potentiale, der er I organisationen ift. effektivitet, kvalitet og trivsel. På workshoppen tages udgangspunkt i denne måling.

På workshoppen:

Indhold:
Eftersom tillid og involvering er helt centralt for at skabe det rette afsæt for forandring, er det hensigtsmæssigt at inddrage medarbejderne og sætte fokus på bade tillid og lean samtidig. Seminaret skaber indblik i processen, hvad processen vil kræve af den enkelte, samt hvilket potentiale der er at hente i processen.

I får viden om:

 • Hvad er Tillidsbaseret Lean?
 • Hvordan arbejder man med Tillidsbaseret Lean?
 • Hvilket potentiale har vi i organisationen?
 • Hvordan udnytter vi potentialet?
 • Præsentation af lean- og tillidsværktøjer.
 • Hvordan kommer vi igang?

Workshop FOR LEDERGRUPPEN

Varighed: 1 dag

På dette seminar gives der viden om leanledelse samt inspiration til en Tillidsbaseret Lean process.

Læs mere om seminarets indhold her

Inden workshoppen:
Der udsendes et link til alle deltagere til udfyldelse af en online Potentialemåling (se mere her), som viser jeres nuværende situation, samt hvilket potentiale der er I organisationen ift. effektivitet, kvalitet og trivsel. På workshoppen tages udgangspunkt i denne måling.

På workshoppen:

Indhold:
Deltagerne får indblik i hvad Tillidsbaseret Lean er, samt hvad sammenhængen mellem tillid og lean er. Der skabes klarhed omkring forskellen mellem en traditionel lean proces og en Tillidsbaseret Lean proces. Ligeledes synliggørelse af, hvordan hvilket potentiale der er i organisationen, samt hvordan ændringen vil komme til udtryk gennem medarbejderinvolvering og øget medansvar. Ligeledes ser vi på, hvad det kræver af ledergruppen at drive en Tillidsbaseret lean proces samt lederens rolle og ansvar i forandringsprocessen.

I får viden om:

• Hvad er Tillidsbaseret Lean?
• Hvilket potentiale har vi i organisationen?
• Hvordan udnytter vi potentialet?
• Lean ledelse – roller og ansvar
• Lederrollen ved indførelse af øget medarbejderinvolvering.
• Præsentation af tillids- og leanværktøjer samt teknikker.
• Forandringsledelse I en tillidsbaseret lean organisation
• Hvordan kommer vi videre?


Workshop om LEAN OG SAMARBEJDE

Varighed: 1 dag

Oplever I, at I ikke får det fulde udbytte af jeres leanproces grundet manglende samarbejde? Eller oplever I, at tingene ind imellem falder mellem to stole grundet dårlig kommunikation? Måske denne workshop er noget for jer.

Læs mere om seminarets indhold her

Inden workshoppen:
Der udsendes et link til alle deltagere til udfyldelse af en online Potentialemåling (se mere her), som viser jeres nuværende situation, samt hvilket potentiale der er I organisationen ift. effektivitet, kvalitet og trivsel. På workshoppen tages udgangspunkt i denne måling.

På workshoppen:

Indhold:
Målet med workshoppen er, at skabe indsigt I hvad Tillidsbaseret Lean er, og give forståelse for, hvorfor man får mere ud af lean aktiviteterne, når tillid og samarbejde også er I top. I denne workshop sættes der fokus på, hvordan samarbejdet kan styrkes således, at effektiviteten stiger.

I får viden om:

   • Hvad er Tillidsbaseret Lean?
   • Sammenhængen mellem tillid og lean
   • Hvordan er vores Effektivitet, kvalitet og trivsel I organisationen? (måling)
   • Hvad er tillid, og hvornår er vi et godt team?
   • Præsentation af samarbejds- og kommunikations modeller
   • Udarbejdelse af handleplaner
   • Øvelser og spilleregler for det gode effektive samarbejde

RING ELLER SKRIV