Klik på et af billederne nedenfor for at se en videoblog.

Lokationsbaseret planlægning og bedre samarbejde i byggeriet

 V2C og LivingLean har indgået et samarbejde - hvor vi sammen leverer de kompetencer, der fremmer en høj produktivitet og en sund byggerytme i byggeprocessen.
 
Kristine har arbejdet med lokationsbaseret planlægning i en del år og satte sig for at kunne vise effekten af metoden. Hun gennemgik 22 forskellige projekter, som alle havde udarbejdet tidsplaner i det traditionelle MS Project eller Gantt diagram. Undersøgelsen gik på at lægge tidsplanerne over i lokationsbaseret planlægning. Konklusionen var, at man i gennemsnit skar 22% – dvs. en femtedel - af byggetiden. Men det er ikke kun byggetiden der bliver skåret af, det er også udgifter til bygge-/projektledere, håndværkere og ikke mindst driften af byggepladsen. Man kan skære 20 % af sin tidsplan uden at skulle sætte ekstra mandskab på eller bede håndværkerne om at arbejde hurtigere – blot fordi man har et værktøj, som viser, hvor der er kollisioner, og hvor der er huller.
 
Kort fortalt, er lokationsbaseret planlægning et planlægningsværktøj, som arbejder med en yderligere dimension ud over aktivitet og varighed – nemlig lokation. Med lokationsbaseret planlægning er det muligt at se, præcist hvor og hvornår en aktivitet udføres. Fordelen er, at man derved får et bedre overblik over processen, herunder takt, rækkefølge og lokationer, endvidere at spotte huller i processen.
 
Et er, at planlægningen er god, og at der sker en optimering den vej igennem, men en forudsætningen for at tingene kører på skinner er også, at der er en god kommunikation og et godt samarbejde tilstede på pladsen, for ellers får man ikke den optimale effekt af lokationsbaseret planlægning. Derfor arbejder vi også Lean ind i processen – vi kalder det Tillidsbaseret Lean – for her har vi både fokus på god kommunikation, godt samarbejde, men også det gode flow og minimering af spild. Stina Trojlsgaard, LivingLean, har talt med rigtig mange håndværkere, som fortæller, at arbejdet glider langt bedre, når der er en god dialog, og når der er systemer, som sikrer det gode flow – fx små 15 minutters tavlemøder hvor der koordineres ude på pladsen omkring en given udfordrende arbejdsopgave. Der er særligt fokus på spild i byggeprocessen, så materialer og tidsanvendelse bliver brugt på bedste vis, og at byggepladsen er rydelig og pæn. Og meldingen fra håndværkere er, at det er langt sjovere at gå på arbejde, når der er styr på tingene, når man får noget for hånden og der er en god tone på byggepladsen.

Derfor går samarbejdet i byggebranchen galt

Samarbejdet i byggebranchen er udfordret - og nye metoder efterlyses - således der skabes effektivit byggeri med høj kvalitet. Se vores bud på hvad der skal til for at skabe et bedre samarbejde igennem byggeprocessen - med særligt fokus på tydelig ledelse, rolleafklaring og ansvarsfordeling.