Tillidsbaseret Lean Proces

En Tillidsbaseret Lean Proces kan være kort såvel som lang! Vi er meget fleksible ift. sammensætning og omfang, så længe forløbet har den tilsigtede effekt. Vi sammensætter forløbets aktiviteter og værktøjer – i tæt sammenarbejde med jer – ud fra jeres tidligere erfaringer og det behov Potentialemålingen viser, der er i organisationen. Nedenfor kan I se eksempler på to korte Tillidsbaseret Lean forløb:


Opstart af Tillidsbaseret Lean proces

Varighed: 3 workshops af 4 timers varighed samt dertilhørende sparringsessioner.

Ønsker I at opstarte en lean proces, men er I tvivl om hvordan I kommer i gang? I så fald, vil dette korte forløb være skabt for jer!

Der holdes tre korte workshops over 1-2 måneder. I vil gennem forløbet få opstartet forbedringsmøder (tavlemøder), træning i at se forbedringer, spildspotting, træning i samarbejde og tillid samt forståelse for at drive en leanproces.

Læs mere om forløbets indhold her:

Inden start:
For at kunne skræddersy processen præcist til jeres behov, udarbejdes en Potentialemåling (se mere her) som viser jeres behov samt hvilket potentiale der er I organisationen ift. effektivitet, kvalitet og trivsel. Forløbet tilpasses ud fra denne. Efter forløbet, kan en tilsvarende måling vise den konkrete effekt I har opnået.

Indhold for workshops:
•Tilbagemelding på Potentialemåling (hvor er vi? Hvilket potentiale har vi?)
•Tavlemøde: design af tavle og opstart på tavlemøder
•Roller og ansvar i forbedringsarbejdet
•Kommunikation ved tavlemøder og i arbejdet med forbedringer
•Samarbejde og feedback
•Udarbejdelse af individuelle handleplaner
•Spilleregler for fremtidigt arbejde med Tillidsbaseret Lean

Sparring:
For at sikre, at værktøjerne bliver anvendt og der bliver taget fat hvor “skoen trygger”, holdes der parallel med de tre workshops en-til-en sparringssessioner. Her bliver værktøjer og metoder adresseret præcist til den enkelte leders behov. Det anbefales at der afholdes ca. 3-4 individuelle sparringssessioner (af 1-2 timers varighed) pr. leder.


Optimering af igangværende lean proces

Varighed: 2 workshops af 4 timers varighed samt sparringsessioner

Har I tidligere arbejdet med lean uden den store effekt, eller allerede implementeret nogle lean værktøjer som ikke virker helt optimalt. Så er dette forløb ideelt for jer!

Nogle virksomheder oplever, at lean ikke får de fulde effekt, fordi tilliden i organisationen er svingende. I så fald, vil det være hensigtsmæssigt at koble tillids- og leanværktøjerne sammen.

Læs mere om forløbets indhold her:

Inden start:
For at kunne skræddersy processen præcist til jeres behov, udarbejdes en Potentialemåling (se mere her) som viser jeres behov samt hvilket potentiale der er I organisationen ift. effektivitet, kvalitet og trivsel. Forløbet tilpasses ud fra denne. Efter forløbet, kan en tilsvarende måling vise den konkrete effekt I har opnået.

Indhold af workshops:
•Tilbagemelding på Potentialemåling (hvor er vi? Hvilket potentiale har vi?)
•Kommunikation og samarbejde – koblingen til lean.
•Kommunikation ved tavlemøder og i arbejdet med forbedringer.
•Spildspotting og fastholdelse af lean processen.
•Tillid og spilleregler for fremtidigt arbejde med tillid og lean.

Sparring:
For at sikre, at værktøjerne bliver anvendt og der bliver taget fat hvor “skoen trygger”, holdes der parallel med de to workshops en-til-en sparringssessioner. Her bliver værktøjer og metoder adresseret præcist til den enkelte leders behov. Det anbefales at der afholdes ca. 2-3 individuelle sparringssessioner (af 1-2 timers varighed) pr. leder.


RING  ELLER SKRIV