Ydelser

Vi optimerer organisationens arbejdsprocesser og skaber samtidig en bedre trivsel – gennem workshops og sparring. Se her hvad vi tilbyder og hvad mange andre virksomheder allerede har haft succes med.

Se vores ydelser her:


WORKSHOPS

Ønsker I inspiration til at komme igang med leanprocessen eller at styrke den igangværende process med en Tillidsbaseret Lean workshop.

Læs mere om vores workshops her.


FORLØB

Erfaringsmæssigt ved vi, at korte forløb giver mærkbare resultater fordi forandringerne fastholdes og doseres I det tempo som passer den enkelte såvel som organisationen.

Læs mere og se forslag på forløb her.


POTENTIALEMÅLING

Med Potentialemålingen får I indblik i, hvor jeres organisationen er på nuværende tidspunkt indenfor hovedområderne Tillid, Kvalitet og Effektivitet, samt hvilket potentiale, I samlet set vurderer, der er at indhente. Dette skaber et klart billede af, hvor der er behov for indsatser, og hvor I allerede har godt fat. Potentialemålingens feedback er baseret på adskillige teoretiske aspekter såvel som mange års dokumenteret konsulenterfaring.

Læs mere om Potentialemålingen her.


Kurser

Ønsker I, at give jeres ledere en uddannelse i Tillidsbaseret Lean? Uddannelsen er en grundlæggende og praktisk lederuddannelse for ledere I virksomheder som arbejder med lean.

Læs mere om vores kurser her.


Foredrag

Give lederseminaret, konferencen eller bestyrelsesmødet en saltvandsindsprøjtning med et foredrag om Tillidsbaseret Lean.

Læs mere om vores foredrag her.


Tillidsbaseret Lean proces

Læs om, hvordan en Tillidsbaseret Lean proces kan struktureres.

Klik her og læs mere.

Vi ser den ideelle proces således! Men vores ydelser er sådan skruet sammen, at de let kan tilpasses et hvert behov.


# 1 – HVOR ER VI?

Tillidsbaseret Lean processen opstartes med at skabe et overblik over, hvor organisationen er – dette for at skræddersy processen til organisationen. Vores fleksible analyseværktøj gør, at en analyse kan gennemføres på flere niveauer.

Analysen viser ledere og medarbejderes vurdering af  den nuværende situation samt hvilket potentiale, de vurderer, organisationen har. Ud fra dette planlægges den videre proces.

 


# 2 – HVOR SKAL VI HEN?

Når de specifikke udfordringer kendes, skræddersys processen, så den matcher behovene – små som store. Her doseres alt efter behov af hhv. Lean samt Tillidsbaseret Ledelse- og Samarbejdsaktiviteter.

For at sikre forankring i hverdagen arbejder vi med konkrete værktøjer – vores Tillidsbaseret Lean Kit, der integreres i eksisterende organisering og processer. Dette sker gennem workshops, tavlemøder, sparring og ledelsesmøder.# 3 – Bring stafetten videre

For at sikre forankring på sigt benyttes forskellige metoder; eksempelvis klædes relevante personer på til at fortsætte processen. Dette gøres for at sikre, at stafetten bringes videre – så Tillidsbaseret Lean processen fortsætter.

 


Har du spørgsmål?