Web Development Services

Tillidsbaseret Lean®

Hvis den fulde effekt af lean skal opnås, skal der tænkes bredere end kun lean værktøjerne. Man kan endda gå så langt at sige, at den fulde effekt af lean afhænger af niveauet af tillid i organisationen!

Mange oplever, at de ikke får det fulde udbytte af lean. De oplever, at medarbejderne er tavse på tavlemøderne, at forbedringerne ikke bliver fulgt til dørs, eller at der er en negative holdning til lean.

Disse udfordringer kan der være mange grunde til, men vores erfaring er, at hvis ikke lean er forankret i ledelsen, og hvis der ikke er den fornødne tillid mellem ledere og medarbejdere, får leanværktøjerne svære kår og bliver kun sjældent fuldt integreret.

Derfor er det helt centralt, at Leanprocessen omhandler både det hårde og det bløde. Tillidsbaseret Lean er et mix af dette. Med det hårde mener vi ikke kun de traditionelle leanprincipper, men også leanværktøjerne såsom værdistrømsanalyse, tavlemøder, målstyring mv. Det bløde omhandler derimod kulturen og den adfærd, vi har i dagligdagen. Koblingen af dette sikrer forankring og derved også en langvarig effekt.

I Tillidsbaseret Lean arbejder vi derfor både med effektivitet, kvalitet og trivsel – samtidig! Vores grundfilosofi er, at det kræver tilfredse, kompetente og motiverede medarbejdere for at kunne levere værdi til vores kunder på en effektiv måde.

Se en af vores mange cases her (Vola).

Sikker bundlinje effekt

Tillidsbaseret Lean® er afprøvet i forskellige brancher med stor succes. Konceptet har givet økonomisk gevinst på den dobbelte bundlinje – den sociale og økonomiske.

Helhedsperspektiv

Vi giver dig detaljerede rapporter og et dybt overblik over hele forløbet.

Motivation af medarbejdere 

Der skabes høj grad af medarbejder involvering i processen, hvorved der skabes en naturlig motivation til forandring. Dette betyder også at der skabes en stærk forankring af bl.a. værktøjer.