Raaschou

Kunde                    Raaschou Inventar  

Type                       Øget produktivitet  

Location               Skovlunde   

 

Baggrund
Virksomheden ønskede at få større produktivitet ud af de nyanskaffede lokaler og en nylig digitalisering af virksomhedens produktion.

 

LivingLeans opgaver

  • Potentialemåling
  • Optimering af interne processer
  • Udviklingsplan for større effektivitet