Byggebranchen

Vi sikrer godt samarbejde og optimale arbejdsprocesser gennem hele byggesagen.

Vi henvender os til bygherre, rådgiver og entreprenører, og med kontinuerligt fokus, sikrer vi den rette adfærd og holdninger igennem byggesagen.

Hvilket udbytte får I af en indsats?

  • – Bedre flow, mindre spild og byggeri til tiden!
  • – Færre timer brug på projektstyring (alle arbejder mod samme mål)
  • – Bedre trivsel og færre konflikter blandt byggeledelsen (højere ejerskab og kvalitet)
  • – Bedre fastholdelse af medarbejdere

”Det vigtigste projektet med Tillidsbaseret Lean viser er, at samarbejde og en åben dialog hænger uløseligt sammen med effektivitet og jobtilfredshed”

– Lars Scheibel, direktør, NCC Building

Vi tilbyder følgende indsatser – fra start til slut af byggeriet. I den udførende fase, bygger vores metoder bl.a. på:

  • – Korte workshops og sparring med byggeledelsen omkring flow, planlægning, spild og samarbejde.
  • – Løbende målinger af effektivitet, kvalitet og trivsel

byggebranchen

Vi har deltaget i mange byggesager med fokus på effektivitet, trivsel og samarbejde. Her er nogle af de byggesager vi har været involveret i:

Portland Towers (Nordhavn), Havnevigen (Islands Brygge), Nordfløjen (Rigshospitalet), Kvæsthusmolen (Sct. Annæ Plads), Tinghøj, Semco, Studstrupværket, Vest Havnehuset, Ø3, Skodsborg, Biomelab, De 5 søstre, Frederiks Plads, Company House.

Læs mere om vores cases hos NCC her.

Se også vores spændende blog i samarbejde med V2C:

Lokationsbaseret planlægning og bedre samarbejde i byggeriet

V2C og LivingLean har indgået et samarbejde – hvor vi sammen leverer de kompetencer, der fremmer en høj produktivitet og en sund byggerytme i byggeprocessen.