Kunde                    NCC    

Type                       Nybyg af lejligheder

Location               Portland Towers, Nordhavn

 

Baggrund
Omdanne Ålborg Portlands tidligere cementsiloer i Nordhavn til boliger.

 

LivingLeans opgaver
I samarbejde med NCC blev Portland Towers brudnpillen for udviklingen af Tillidsbaseret Lean®, hvor tillid og samarbejde kobles med velkendte
Lean værktøjer til at skabe flow.

  • Tillidsbaseret Lean® gennem hele byggefasen til optimering af flow
  • Opstartsworkshop for håndværkere
  • Optimering af mødestruktur, planlægning, kommunikation
  • Sparring med ledelsen