Organisationsudvikling

Kan I øge jeres effektivitet og indtjening ved at digitalisere mange af jeres arbejdsprocesser?

Mange virksomheder oplever dog, at de slet ikke får tilstrækkeligt ud af deres investering i digitaliseringen.

Ofte forsøger man at digitalisere ineffektive og ikke-optimerede arbejdsgange – eller at man får trukket et standardsystem ned over kerneprocesserne uden at brugerne involveres.

Produktion 2

Vi sikrer, at det er optimerede arbejdsgange, der digitaliseres, og at de forankres positivt hos brugerne.

Produktion

Vi leverer forarbejdet til en digitalisering og arbejder derefter hånd-i-hånd med IT-leverandøren, som skal implementere systemunderstøttelsen.

Derved opnår virksomheden en digitalisering, som virker – fordi den bygger på både en teknisk og en organisatorisk implementering.