Skærmbillede 2017-09-06 kl. 12.03.21

Byggebranchen

Vi sikrer godt samarbejde og optimale arbejdsprocesser gennem hele byggesagen.

Vi henvender os til alle parter i byggesagen, og ved kontinuerligt fokus, sikrer den rette adfærd og holdninger igennem byggesagen.

Vi henvender os til følgende

Skærmbillede 2017-09-06 kl. 11.29.20

”Det vigtigste projektet med Tillidsbaseret Lean viser er, at samarbejde og en åben dialog hænger uløseligt sammen med effektivitet og jobtilfredshed”

– Lars Scheibel, direktør, NCC Building

Vi tilbyder følgende processer til byggeriet – fra inddragelse af borgere/brugere til optimering af den udførende fase.

graf_samarbejde

Vi har deltaget i mange byggesager med fokus på effektivitet, trivsel og samarbejde. Her er nogle af de byggesager vi har været involveret i:

Portland Towers (Nordhavn), Havnevigen (Islands Brygge), Nordfløjen (Rigshospitalet), Kvæsthusmolen (Sct. Annæ Plads), Tinghøj, Semco, Studstrupværket, Vest Havnehuset, Ø3, Skodsborg, Biomelab, De 5 søstre, Frederiks Plads, Company House.

Læs mere om vores cases hos NCC her.