Øst Lean og LivingValue mødtes første gang på en konference i USA i sommeren 2011. Her viste det sig hurtigt, at de to virksomheder havde meget til fælles; en tro på at tilfredse medarbejdere skaber bedre resultater – og et mål om at hjælpe virksomheder til bedre effektivitet. Samtidig var der en tydelig synergi mellem de to virksomheders eksisterende koncepter hhv. Lean og Tillidsbaseret Ledelse og samarbejde – en stærk cocktail sammen! Herfra tog samarbejdet hastig form og konceptet Tillidsbaseret Lean blev en realitet. Nedenunder kan du læse om Livinglean og holdet bag.

Holdet bag

TORBEN VANG, CEO & PARTNER

Med udgangspunkt i en uddannelse fra CBS med speciale i personaleudvikling og arbejdssociologi og med 25 års ledelseserfaring på alle niveauer har Torben opnået en stærk ballast inden for ledelses- og medarbejderudvikling. Torben har i en årrække arbejdet med strategiske forandringsprocesser i krydsfeltet mellem forretningsudvikling og HR. Etablerede i forbindelse hermed i 2006 Kompetencemægleren, og har siden 2009 tillige arbejdet med Tillidsbaseret Ledelse i LivingValue. Se Torbens LinkedIn profil her.

STINA TROJLSGAARD, PARTNER

Stina er bachelor og master i psykologi fra London. Stina har gennemført LivingValues ValueMe undersøgelse, blandt 5 af Danmarks bedste arbejdspladser, som danner grundlag for Tillidsbaseret Ledelse. Stina har mange års erfaring med coaching af top- og mellemledere samt stor erfaring i implementering af Tillidsbaseret Ledelse og Samarbejde. Stina er ligeledes en erfaren kursus- og foredragsholder. Se Stinas LinkedIn profil her.

KURT HANSEN, PARTNER

Kurt er leanmaster, bachelor i læreprocesser, certificeret konsulent og manden bag firmaet ØstLean. Kurt fungerer både som konsulent, underviser og mentor/coach. Hans erfaringer spænder vidt, da han i mere end 20 år har arbejdet i og med forskellige virksomheder i både Danmark og udlandet, herunder lean implementering, teambuilding mm. Kurt er desuden udvikler af dialogspil omkring Lean og Teamudvikling.
Se Kurts LinkedIn profil her.

PETER RISHØJ, ASSOCIERET PARTNER

Optimeringskonsulent, Leankonsulent og projektkoordinator. Erfaring fra både private virksomheder og statslige organisationer. Markedsføringsøkonom samt uddannet driftsleder. Erfaring inden for værdikædeanalyse, optimeringspotentiale og implementering. Underviser i Lean værktøjskassen og faciliterer workshops og dialog i forbindelse med implementering og forandringsledelse.  Har fokus på samspillet mellem menneske og procesoptimering – som i Tillidsbaseret Lean. Se Peters LinkedIn profil her

JESPER NIELSEN, ASSOCIERET PARTNER

Jesper er uddannet ingeniør og certificeret proceskonsulent. Han har i 15 år arbejdet med indførelse af Lean hos flere virksomheder – både som konsulent, intern Lean Manager eller linjeansvarlig produktionsleder. Jesper er en nærværende facilitator og dygtig til at skabe både lyst, vilje og kompetencer til forandring blandt medarbejdere. Jesper har også erfaring i byggebranchen med ejendomsudvikling og er uddannet tømrer. Han leder og deltager i byggeprocesser, -dels i egne byggerier og dels som projekt- & byggeleder for private bygherrer gennem sit eget frima.

ANITA MIKKELSEN, KONSULENT

Anita er uddannet coach, stresscoach og NLP practitioner. Anita har siden 1998 arbejdet med at udvikle organisationer, personer og relationer. I sit arbejde benytter hun sig af flere redskaber og er bl.a. certificeret i person-, styrke-, adfærds- og teamanalyser. Anita er en erfaren kursus- og oplægsholder og arbejder ud fra principper som nærvær, helhed og tillid. Erfaringen er bred da Anita, gennem årene, har samarbejdet med mange forskellige brancher. Se Anitas LinkedIn profil her.

ALLAN PAGH, KONSULENT

Allan er HD i Organisation og Virksomhedsledelse med speciale i personaleudvikling og har i en årrække arbejdet med ledelses- og medarbejderudvikling. Allan arbejder både som konsulent og underviser inden for forretningsudvikling og HR, ledersparring og teamudvikling. Allan var endvidere en del af Århus Købmandsskole, hvor han bl.a. etablerede Ledelsesakademiet. Se Allans LinkedIn profil her.

JAN HOLST-PEDERSEN, SENIOR ADVISOR

Jan er cand. polit. fra Københavns Universitet og har en solid erfaring fra lederposter i Danmark og i udlandet. Jan har et indgående kendskab til danske arbejdsmarkedsforhold, herunder virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen. Jan arbejder med forstærke og udvikle LivingLeans kundepleje og netværksaktiviteter.