Godt nytår!

At træde ind i et nyt år, giver mulighed for eftertanke fra året der gik, og åbner for en masse muligheder og forhåbninger om, hvad det nye år byder. 

Jeg har aldrig været den store fan af nytårsforsæt, da det har en klang af at være et kortsigtet mål – som oftest forbliver ved den gode intention. Derimod er jeg stor fan af at sætte sig mål for året, som der arbejdes strategisk og målrettet på igennem hele året. Jeg kom derfor i tvivl – om det egentligt hedder nytårsforsæt eller nytårsfortsæt. Altså om det er noget nyt, vi sætter os for (nytårsforsæt) efter nytårsaften, eller noget vi fortsætter (nytårsfortsæt) med i det nye år, som allerede var igangsat før nytår. 

Jeg slog det op!

Og jeg må konstatere, at selvom det ikke er korrekt dansk, er jeg mere tilhænger af nytårsfortsæt med ’t’, hvor vi arbejder videre med noget, vi allerede har igangsat året før. Dette fordi vi kan opnå en større gevinst, når vi forstærker og fortsætter med noget allerede godt igangsat. 

Når jeg kigger frem på byggebranchen i 2020, ser jeg samme tendens. Jeg ser nemlig et stort behov for at vi nytårs-fortsætter vores arbejde med at forbedre samarbejdet i branchen, så vi får en bedre produktivitet, færre fejl og en højere trivsel på byggesagerne. 

Godt i gang

Byggebranchen er allerede i gang og har i flere sammenhæng sat fokus på det gode samarbejde; der er gang i initiativer om at afprøve nye samarbejdsformer, og der holdes i flæng workshops, seminarer og kurser omkring emnet. 

Men min erfaring er dog også, at der fortsat handles alt for lidt – det gode samarbejde bliver ofte bare ved snakken. Gang på gang ender vi i samme blindgyde som tidligere, med tvister, hårdknuder og alt for mange fejl grundet manglende samarbejde. Og tallene for, hvad manglende samarbejde på byggeprojekterne koster byggebranchen, er skræmmende. Det er ærgerlige penge, som i stedet kunne bruges på mursten og bedre byggerier – til gavn for os alle.

Så derfor – lad os sammen ’nytårs-fortsætte’ og få skudt eksekveringen af det gode samarbejde rigtigt i gang i 2020!

Erfaringer og forskning underbygger, at der er god grund til kaste sig over et forbedret samarbejde på byggesagerne – i både projekterings- såvel som i udførselsfasen. Samarbejde skaber bedre udnyttelse af økonomien, en bedre trivsel, højere tillid, reduktion i sagsanlæg og færdiggørelse inden for tidsplanen*. Ved en fælles indsats burde vi kunne rykke ved de kedelige statistikker. Efter min opfattelse er sagen nemlig, at en stor del af svaret på denne udfordring ligger hos os selv – og vores indsats i jobbet.

Elefanterne skal skifte kurs

Jeg læste et sted, at den største udfordring ved at ændre byggebranchens vaner er, at branchen er bemandet med gamle han-elefanter, der altid har gjort tingene på den samme måde, og som ikke agter at ændre på dette. Jeg tror, at forfatteren til denne udtalelse til dels har ret. Men det er også min opfattelse, at der bor en (større eller mindre) elefant i os alle, og hvis vi ikke erkender dette, får vi ikke ændret på noget. Vi bør nok alle acceptere, at vi til tider kan være lidt stædige, rigide eller firkantede i vores måde at være sammen på – og det befordrer ikke det gode samarbejde. 

Erkendelse er altid det første skridt mod forandring!

Jeg tror, at hvis vi alle kigger lidt mere indad i 2020 – i den gode sags tjeneste og mod et godt samarbejde, vil vi allerede der være nået langt. Jeg er sikker på, at hvis vi griber telefonen i stedet for at sende den lange, sure mail, tager udfordringerne og konflikterne i opløbet, tilgår udfordringerne med en positiv og optimistisk måde, ikke tager tingene personligt, og i det hele taget tænker projektets bedste; frem for mit bedste – vil vi allerede være nået langt. 

Med andre ord, lad 2020 blive året, hvor vi skruer op for selverkendelsen og ser på, om vi kan gøre tingene lidt bedre i den gode samarbejdsånd.    

Godt samarbejdsnytår til jer alle!