Hvad er der galt med byggeriet i Danmark, siden det accepteres at vi smider 94 mia. kr. væk årligt?

No Comments

Det er et skuffende syn at se effektiviteten i den danske byggeindustri: Danmark rangerer blandt de mindst effektive i Europa.

effect europe

Tallene er baserede på en analyse gennemført i 2015, hvor man så på antal mennesker ansat i segmentet som input, og omsætning samt overskud som output. Et indeks på 1 betyder  100% effektiv med minimalt spild og/eller tabt tid.

For Danmark betyder det, at man i 2012 havde på et effektivitetsindeks på 63,9% – svarende til et spild på 76 mia. kr.

Årsagerne til den lave danske produktivitet er blevet drøftet flere forskellige steder, men en sandsynlig konsekvens af det lave niveau kan ses i ulykkesstatistikken. Det er velkendt, at man, når man ikke er effektiv, bliver uengageret og presset – og et uengageret og presset menneske laver fejl, ogsså når det gælder sikkerhed.

Til trods for stor opmærksomhed er der stadig for mange ulykker i byggebranchen

Man kan således læse af grafen nedenfor, at der er sket meget lidt mht. vedvarende ændringer i antallet af ulykker, og ser man fremad, ses kun en svagt faldende tendens. Og det til trods for massiv opmærksomhed fra både samfundet, arbejdsgivere og de faglige organisationer.

ulykker byg

Hvis vi ser på branchen som helhed, betyder det ifølge Camilla Vakgaard, BAT kartellet et stort tab: ”Med 4.522 anmeldte ulykker i bygge- og anlægsbranchen i 2010, og en gennemsnitlig meromsætning pr. ulykke på 2.085.900 kroner, når vi frem til, at bygge- og anlægsbranchen skal omsætte for 9,4 mia. kroner årligt for at dække de arbejdsulykker, der anmeldes til Arbejdstilsynet.” Ikke alle ulykker bliver dog meldt, så det faktiske tal er reelt endnu højere: ”Men flere ulykker anmeldes ikke. Og så bliver den nødvendige meromsætning 18,9 mia. kroner.”

Lægger man de to tal sammen – det spild, der skyldes manglende effektivitet, og den omsætning, der skal til for at dække omkostninger i forbindelse med arbejdsulykker – når man frem til et tab på 94,9 milliarder kroner.

Men behøver det at være så galt? Vores erfaring er et absolut ”Nej!”, men man er nødt til at se på nogle andre områder, end man er vandt til, for at finde svarene.

I en serie af projekter med bl.a. NCC har LivingLean påvist, at når man arbejder med Tillidsbaseret Ledelse tilkoblet procesoptimering (lean), kan man opnå forbavsende resultater.

Lean handler om at skabe mere værdi med færre ressourcer. Metoden sikrer, at man gør det rigtige på den rigtige måde – og at man til stadighed forbedrer indsatsen. Lean er isoleret set et meget effektivt værktøj til optimering af arbejdsprocesser; og mange virksomheder har høstet markante produktivitetsforbedringsresultater med lean.

Imidlertid forudsætter en vedvarende effekt af lean, at der etableres en tilsvarende stærk ledelses- og samarbejdskultur. Det drejer om involvering og motivation samt om forventningsafstemning og gensidig commitment. Tillid har en afgørende betydning heri.

I Tillidsbaseret Lean fokuseres særligt på følgende principper:

 • Identificere og skabe værdi for kunden på den mest effektive måde
 • Synliggøre værdistrømme igennem forretningen, som leverer værdi til kunden, så vi kan fjerne spild
 • Flow igennem processerne, så værdien skabes ubrudt gennem hele værdikæden
 • Der skabes behovsstyret træk fra kunden og hele vejen op igennem værdikæden
 • Målet er perfektion, altid lidt bedre gennem løbende forbedringer og afprøvning af nye idéer

Tilsvarende fokuseres der på følgende tillidsprincipper:

 • Tillid handler om respekt gennem en stærk ledelses- og samarbejdskultur.
 • Involvering og motivation af medarbejderne.
 • Delegering og plads til ansvar
 • Spilleregler som gør, at relationer bliver mere afstemte og fleksible.

Resultaterne fra f.eks. NCC er ikke til at tage fejl af:

 • Byggetiden er nedsat med 25-40 %, hvilket er markant, også når gentagelseseffekten tages i betragtning. Faktisk bliver den fulde gentagelseseffekt opnået betydeligt hurtigere end sædvanligt.
 • Spild er reduceret med 10- 50 % på varierende indsatsområder.
 • Lønindtjeningen blandt de timelønnede er forbedret med op til 3 gange over den almindelige lønudvikling på pladserne.
 • Trivslen er steget fra 4,0 til 4,4 på en skala, hvor 5 er højest.
 • Ulykker: Ingen ulykker I en periode på et år (NCC Vest).
Det er meget oppe i tiden, at se på mange forskellige metoder til forbedret effektivitet i byggeriet. Nye softwareværktøjer, nye materialer, nye maskiner – men vi vil opfordre til at starte med at kigge indad – og få mere ud af det, man allerede har. Der er betydelige gevinster at hente, og disse gevinster kommer af at investere i de bedste, mest fleksible, længstvarende aktiver som byggebranchen har: medarbejderne.

 

Rungsted, 3. Maj, 2016

Peter H. Boynton
Kommerciel Direktør, LivingLean
peter@livingLean.dk
web: http://livingLean.dk

Kilder:

 • Measuring productivity of construction industry in Europe with Data Envelopment Analysis, Procedia Engineering 122 ( 2015 ) 204 – 212, Joanicjusz Nazarkoa, Ewa Chodakowskaa
 • Arbejdsulykker koster byggeriet dyrt, Licitationen, januar 2015, Keld Broksø
 • NCC har succes med arbejdsmiljøet, NCC pressemeddelse, 24.dec. 2105
 • Anmeldte arbejdsulykker 2009-2014, Årsopgørelse 2014, Arbejdstilsynet 2015
 • Tillidsbaseret Lean, Bygge- og anlægsbranchens udviklingsfond, LivingLean, 2013

This is author biographical info, that can be used to tell more about you, your iterests, background and experience. You can change it on Admin > Users > Your Profile > Biographical Info page."

Mere fra vores blog

Se alle indlæg