”Jeg er stadig nervøs for, at mit job en dag forsvinder, at og jeg bliver overflødiggjort – selvom ledelsen hele tiden forsikre os om det modsatte”

Denne udtagelse kom fra en receptionist, som arbejder i en større dansk virksomhed. Man forstår hans bekymring, fordi mange jobs forsvinder. Jobbene bliver overtaget af automatiserede processer, som er langt billigere for virksomhederne.

Det er ikke svært at få øje på den enorme forandringshastighed virksomhederne skal kunne navigere i dag. Denne hastighed bliver ikke mindre fremadrettet. Stigende grad af digitalisering og automatisering, påvirker hele det organisatoriske set-up, og gør at virksomhederne hurtigt skal kunne tilpasse sig. Denne udvikling kommer i høj grad også til at påvirke HR-indsatserne.

overskrift5

HR skal tilpasses

Fremover bliver det de agile virksomheder, som bliver de store vindere. Og derved også de agile medarbejdere, som kan tilpasse sig hurtigt. Eksempelvis, skal receptionisten som nævnt ovenfor muligvis tilegne sig nye kompetencer, for at kunne indgå i den fremtidige receptionsløsning. For måske bliver hans fremtidige kollega en robot. I så fald får den nuværende receptionist en ny rolle og skal kunne arbejde på en ny måde.

Alt dette skal HR kunne levere på! De virksomheder, som kan tilpasse sig hurtigt til ændringer i markeder og justere efter kundernes behov, bliver vinderne. HR skal i den sammenhæng sikre, at medarbejderne kan navigere og tilpasse sig forandringerne. Det forudsætter, at den rette læringen er til rådighed i virksomheden, og at læring er skarpt tilpasset. Så den hurtigt kan omsættes til jobfunktionen og ses hos kunden.

overskrift_billede

Læring i ny form.

Fremadrettet bliver der behov for, at viden hurtigt indsluses i virksomheden, således at denne viden optages, indtages og adapteres hurtigt og direkte i jobbet. Endvidere bliver behovet også, at medarbejderne er forandringsparate og kan omstille sig og hurtigt tillære nyt.

Vores erfaring er, at følgende sker;

  • Læring sker i jobbet og relateret til det konkrete arbejde – og ikke på skolebænken.
  • Viden tillæres i langt mere fleksible læringsformer.

Dette gør, at læringen i langt højere grad vil ske via digitale platforme, som langt lettere kan levere på de behov, som vi står overfor. Fx kan digitale platforme nemt tilbyde læring, som er tilpasset forskellig læringsforme og tilpasset forskellige jobtyper, som igen er tilpasset den enkelte. Endvidere kan digitale medier i langt højere grad dosere viden i den mængde, som er relevant for den enkelte, når det passer, og hvor det passer.

Så mon ikke vi bør sætte farten op ift. at få udbredt de gode digitale platforme, så vi kan følge med den udvikling fremtiden allerede nu byder på.

En fleksibel løsning – Lacuro: computer

Vi har en løsning på denne udfordring via platformen Lacuro – hvor det er muligt selv at tilgå de værktøjer, som der er behov for at styrke organisationen ift. effektivitet, kvalitet og tillid.

Og hvordan ved man, hvilke værktøjer, der er behov for? Det ved man, fordi man først identificerer, hvilket udviklings potentiale, der er i virksomheden inden for områderne Effektivitet, Kvalitet og Tillid. Herefter kan man downloade netop de værktøjer, man har brug for til at kunne indfri det uudnyttede potentiale, der er i virksomheden. Her kan man enten helt selv (HR eller ledere) stå for implementeringen eller hvis ønsket søge hjælp til implementeringen.

En fleksibel løsning, som sikrer at viden bliver i virksomheden.

Prøv vores testmåling gratis for op til 3 personer i organisationen.  

screen-capture copy copy1

Digitaliseringens 4 største udfordringer til HR:

shutterstock_3483259011